Delft Management Services

nederlands
english
deutsch
francais

Delft Management Services
NIEUW: Schuwacht 154 (v/h Weenatoren, Weena 257.)
NIEUW: 2941 EH LEKKERKERK. (v/h 3013 AL ROTTERDAM.)
Tel. 0653980647
D M S, opgericht in 1983, is een full-service bureau in het brede traject van het management voor met name middelgrote ondernemingen. D M S verleent advies en draagt tevens zorg voor de implementatie van haar advies in de onderneming.

Vanwege het feit dat D M S een full-service bureau is, kunnen onze werkzaamheden de gehele onderneming betreffen of delen daarvan.

Binnen D M S zijn meerdere disciplines vertegenwoordigd, gericht op de gebieden: algemene ondernemingsbesturing en/of specifiek: strategische ondernemingsontwikkeling, marketing & verkoop, B.P.R. (Business Process Redesign), totale kwaliteitszorg (met ISO certificering), personeel & organisatie, opleiding & training, administratieve organisatie, financieel/fiscale vraagstukken.

Een team gekwalificeerde managers/adviseurs vormt de kern van DMS. Zij zijn afkomstig uit diverse sectoren en in hun samenwerking informeren, consulteren en versterken zij elkaar.

Een aantal adviseurs hebben hun expertise opgebouwd in het bedrijfskundige vlak, anderen in arbeids- en organisatiepsychologie en weer anderen in het financieel/fiscale traject.

Het bedrijfsadviestraject houdt bij D M S niet op met het uitsluitend adviseren of innoveren van gedachten binnen de organisatie, maar -indien gewenst- tevens het implementeren ervan binnen de organisatie, zodat er duidelijk sprake is van commitment van onze en uw organisatie.

Het commitment van D M S gaat zover dat zij -wederom indien gewenst- haar voorstellen in de praktijk moet kunnen waarmaken. De mogelijkheid bestaat zelfs om via interim management van de onderneming, of een vooraf bepaald deel van de onderneming, haar advies te implementeren.

Teneinde onze bedrijfsfilosofie stringent door te kunnen voeren, dient er een duidelijke vertrouwensbasis aanwezig te zijn tussen Uw en onze organisatie. Deze basis dient reeds tijdens het eerste gesprek gecreŽerd te worden. Dit betekent dat er verwacht wordt dat er openheid wordt betracht aan Uw zijde en dat van onze kant inzicht wordt verschaft omtrent onze organisatie en de specifieke consultant.

Als laatste, niet te verwaarlozen, deel van onze bedrijfsfilosofie geldt, dat de investering altijd vooraf wordt bepaald en nimmer wordt overschreden.
Mail uw vraag naar